HIP BAND

ITEM LP8414

HIP BAND

功能:用于阻力训练当中 产品特点:非常适合多次使用,不会像乳胶圈一样卷起来,耐用不易拉断
材料:尼龙/乳胶/硅胶 尺寸:L:58×6cm M:63×7cm H:68×8cm

货号 颜色 尺寸 强度
LP8414-L 58 x 6.0 cm 120 – 250.0 LBS
LP8414-M 63 x 7.0 cm 120 – 250.0 LBS
LP8414-H 68 x 8.0 cm 120 – 250.0 LBS